Ouderenvereniging Sint Willibrordus Stramproy

 

De KBO verleent aan haar leden op diverse gebieden extra service. Dit betreft o.m. telefonische hulp en ondersteuning op verschillende vakgebieden.

Onderstaand een overzicht van deze service

Informatie over wonen, zorg en welzijn

Servicetelefoon   0900 - 821 21 83

De kosten zijn € 0,10 per minuut

Werkdagen tussen 9.30 en 12.30 uur 

Informatie op sociaal , economisch en juridisch gebied

Juristentelefoon  0900 – 821 21 83

De kosten zijn € 0,10 per minuut

Werkdagen 13.30 en 15.30 uur

Wilt u een vraag liever schriftelijk aan de orde stellen dan kan dit ook.

Deze kunt u zenden naar:

Unie KBO-Ledenservice

Postbus 325

5201 AH Den Bosch.

Insturen per e-mail kan ook naar het adres: ledenservice@uniekbo.nl

Onze vereniging heeft vrijwillige Ouderenadviseurs:

Jan Verbeek                                      Piet Rietjens

Pastoor Takkenstraat 3                 Pompejussstraat 3

tel. 563728                                          tel. 561962

Voor belastingzaken naar de richtlijnen van de KBO:

Contactpersoon FNV:

Lei van Dael  Tel. 562475

 

Wat bieden wij u nog meer..

  • diverse soorten van serviceverlening zoals belastingaangifte, keuring rijbewijs enz.
  • voorlichting over diverse regelingen o.a. WMO, Gezondheid, Veiligheid en deelname aan veel plaatselijke activiteiten.      
  • 10 x per jaar gratis het blad Nestor en 4x per jaar “Kijk op Limburg”.
  •  

  • een koepelorganisatie die opkomt voor zaken als goede gezondheidszorg , betaalbaar wonen in voor senioren geschikte woningen , behoud van en hoogte van de AOW en pensioenen enz.
  • een Collectieve Zorgverzekering

  

Dat onze vereniging een belangrijke plaats in het dorpsleven van Stramproy inneemt blijkt ondermeer uit de groei van het ledental  naar 850 deelnemers.
 

.

 

 

 

Top