Ouderenvereniging Sint Willibrordus Stramproy

 

Onze vereniging

KBO (Katholieke Bond van Ouderen) is met 198.000 leden verreweg de grootste organisatie van en voor ouderen in Nederland.

 

Belangrijkste doelstelling van de KBO is : "de voorwaarden te scheppen, die het mogelijk maken, dat senioren volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kunnen deelnemen.

KBO Stramproy maakt als plaatselijke afdeling, samen met nog 150 andere afdelingen in de provincie, deel uit van www.KBOLimburg.nl  met 40.000 leden. Wij zijn ook lid van het district KBO midden Limburg. Zodat ook Uw belangen in de directe omgeving worden vertegenwoordigd. U moet hierbij denken aan Huisartsenposten, Ziekenhuizen, Veolia enz.

Er zijn 11 zelfstandige provinciale KBO's, die gezamelijk de www.UnieKBO.nl vormen. Zij verzorgen primair de landelijke belangen behartiging .            

Met momenteel 600 leden en 250 deelnemers is KBO Stramproy niet alleen de grootste vereniging in Stramproy, maar ook een belangrijke gesprekspartner voor zowel de gemeente , de dorpsraad als ook voor tal van andere maatschappelijke organisaties op het gebied van wonen, welzijn, mobiliteit en zorgverlening. Wij hebben diverse bestuursposten in de www.SeniorenKoepelWeert.nl  de organisatie van ouderenverenigingen van Weert.  De SKW heeft regelmatig overleg op ambtelijk en bestuurlijk niveau met de gemeente.

Naast de algemene belangenbehartiging voor de leden, organiseert KBO Stramproy tal van activiteitenen en bijeenkomsten. Een compleet overzicht daarvan  vindt u in het menu onder jaar-activiteiten.

 

 

 

Top