Ouderenvereniging Sint Willibrordus Stramproy

 

SENIOREN KOEPEL WEERT

 
SENIORENBELEID GEMEENTE WEERT 2015

 DOEL

Omdat er in de gemeente Weert geen integraal seniorenbeleid is vastgesteld en het voor senioren van groot belang is, dat er een samenhang in beleid en regelingen bestaat, bepleit de Senioren Koepel Weert (SKW) de totstandkoming van een integraal seniorenbeleid van de gemeente Weert.

INLEIDING

Seniorenbeleid dient zich te richten op het brede scala aan vragen, wensen en behoeften van de senioren. Uitgangspunt hierbij is om hen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen vertrouwde omgeving te laten wonen en leven.

De gemeente heeft hierbij een regisserende rol. Het is dus zaak voor de gemeente om zicht te blijven houden op ontwikkelingen en daar tevens richting aan te geven, discussie te stimuleren, problemen te analyseren en adequate oplossingen te zoeken. Daarnaast samenwerking te bevorderen, voorwaarden te scheppen, te bemiddelen en waar nodig besluiten te nemen. Wie regisseert, neemt het voortouw en komt met de belanghebbenden en betrokken maatschappelijke organisaties tot vormgeving, uitvoering en evaluatie van seniorenbeleid. Ook worden hiervoor financiële middelen beschikbaar gesteld. Uiteraard zouden wij dit, voor zover nog niet gerealiseerd, ook graag in onze gemeente toegepast zien. De SKW heeft een indeling gemaakt op basis van de beleidsvelden Wonen, Welzijn, Zorg, Financiën en Mobiliteit.

PDF
Download het gehele artikel.

 

 

 

Top